W ramach wykonywanych przez nas usług oferujemy kompleksowe realizacje budowlane. Co mamy na myśli pod pojęciem kompleksowe? Jest to cały proces, który zaczyna się na rozpoznaniu oczekiwań klienta i wymaganych (niekiedy nieuświadomionych) funkcjonalności, poprzez przygotowanie projektu architektonicznego przestrzeni oraz instalacji, mając na uwadze możliwości budżetowe, po wykonawstwo oraz wyposażenie wnętrza. Na każdym etapie doradzamy klientowi optymalne rozwiązania oraz koordynujemy pracę pilnując terminów, zamówień czy dostawy.

Jakie wartości dodane dla klienta niesie ze sobą Design&Build?

  1. Poczucie komfortu i bezpieczeństwa – cała odpowiedzialność za projekt spoczywa na nas
  2. Oszczędność czasu – wszystkie formalności, takie jak harmonogram działań, budżetowanie, przygotowanie dokumentacji technicznej, pozostaje po naszej stronie
  3. Optymalizacja kosztów – przez znajomość potrzeb od samego początku planowania możemy precyzyjnie oszacować budżet na każdym etapie prac.